Mogelijke behandelingen bij reflux(ziekte) > 18 maanden