Hoe wordt door uw arts vastgesteld dat uw kind reflux of refluxziekte heeft?