Symptomen en bevindingen bij gastro-oesofageale refluxziekte bij kinderen < 18 maanden